יש לי מידע מדויק על הספר
  יש לי מידע כללי על הספר