הצגת הודעה

איתמר פלאי : שם
המשורר החסר : נושא
10/18/2018 2:17:48 PM : תאריך

הואיל ומדובר בלשון זכר אני מניח שזה או אורי צבי גרינברג או יצחק שלו.


שלח תגובה להודעה | לדף הקודם | חזרה לפורום | חיפוש


10/18/2018 2:17:48 PM -  איתמר פלאי - המשורר החסר