הצגת הודעה

זאב : שם
re:re:``הספר`` הקץ לנשק : נושא
5/1/2018 5:08:04 AM : תאריך

אכן, כאן כתוב שהספר בתרגום יאיר בורלא יצא ב-1947:

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HRT%2F1961%2F07%2F07&id=Ar00500&sk=4B6A04EE


שלח תגובה להודעה | לדף הקודם | חזרה לפורום | חיפוש


4/2/2018 12:47:46 PM -  צחורי עפר - ''הספר'' הקץ לנשק 
4/4/2018 7:45:18 AM -  משה - re:``הספר`` הקץ לנשק    
4/4/2018 7:46:51 AM -  משה - re:``הספר`` הקץ לנשק    
5/1/2018 5:08:04 AM -  זאב - re:re:``הספר`` הקץ לנשק       
5/1/2018 5:10:55 AM -  זאב - ויש גם את זה: