אוקטובר 2017
יום ב' 16/10/2017

"אני מקווה שאת מבינה שמדובר בספר ישן מאוד, מתחילת שנות ה-70', ולא כל כך מעודכן..." אני מסביר ללקוחה בטלפון.
"זה בסדר," היא עונה, "אני מעוניינת בו רק לצורכי נוסטלגיה." ואז היא נותנת לי את כתובתה ומבקשת שאשלח לה את הספר 'מדריך לפיד לאירופה'...