הצגת הודעה

גדעון רפאל בן מיכאל : שם
בירור נושא : נושא
11/2/2014 10:55:23 AM : תאריך

בס"ד
איתמר, שלום רב

האם קיבלת מידע על אודות ספר התורה שהגיע מיון לארץ ישראל על ידי רינה אלחיים. הדבר חשוב לי. אני נמצא בעיצומו של כתיבת ספר: חירוף נפש למען הצלת ספרי תורה בשואה.

תודה

גדעון רפאל בן מיכאלשלח תגובה להודעה | לדף הקודם | חזרה לפורום | חיפוש


11/2/2014 10:55:23 AM -  גדעון רפאל בן מיכאל - בירור נושא 
11/2/2014 2:05:26 PM -  איתמר לוי - re:בירור נושא