הצגת הודעה

איתמר לוי : שם
שינויים בשעות הפתיחה : נושא
8/1/2014 6:22:37 AM : תאריך

שימו לב! ביום ו' 01/08/2014
החנות תהיה סגורה באופן חד פעמי!


שלח תגובה להודעה | לדף הקודם | חזרה לפורום | חיפוש


8/1/2014 6:22:37 AM -  איתמר לוי - שינויים בשעות הפתיחה